Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ


ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

   
2   3   
4   

 5   
6   


7   

8   


9   
10   
          ΟΡΙΣΜΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1.Τα ζώα που τρώνε άλλα ζώα, λέγονται …
3.Η μέλισσα ανήκει στην κατηγορία των …
4.Τα ζώα που τρώνε και ζώα και φυτά, λέγονται …
6.Τα ερπετά μετακινούνται μόνο με την …
8.Το σώμα του κύκνου καλύπτεται με …
10.Είναι απαραίτητο για να ζήσουν τα ζώα και να αναπτυχθούν.

ΚΑΘΕΤΑ:
2.Τα ζώα που τρώνε μόνο φυτά, λέγονται …
5.Τα ζώα μαθαίνουν τα μικρά τους να βρίσκουν μόνα τους την … τους.
7.Τα ψάρια έχουν …
9.Τα ζώα που έχουν δύο πόδια και φτερά, λέγονται …

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου